fbpx
SEO

Kurumsal SEO Çalışmaları İçin En İyi Stratejiler

2017 yılı bitti. Geçtiğimiz yıl arama konusuna değinmiş onlarca çalışmaya göz atarak işletmeniz için en iyi SEO stratejisini gerçekleştirmeye çalışmış olabilirsiniz. SEO alanında bu yıl çok önemli gelişmelerin yaşandığını kabul etmek gerekmektedir. Ancak bu başarılardan kaçının bizi en büyük başarıya ulaştıracağını kestirmek oldukça güçtür. Kurumsal anlamda firmaların hangi SEO çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ve hangisinden en yüksek faydayı aldığını gözlemlemek bu güçlüğü ortadan kaldırabilecektir.

Yapılan anketler ve araştırmalar kurumsal SEO ekiplerinin bütçelerini nereye yoğunlaştırdığını görmemize yardımcı olmaktadır. Hangi engellerin daha büyük olduğunu görebilmek ve başarı için hangi yöntemlerin peşinden gitmek gerektiğini yine bu araştırmaların verilerinden elde edebilmekteyiz.

Buna ek olarak söz konusu araştırmalar bize SEO konusunda en önemli olarak görülen yönlerin neler olduğunu gösterebilmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için neler yapılması gerektiğini ve hangi SEO taktiklerin uygulanması gerektiğini görebilmekteyiz. Elde edilen tüm sonuçlar aynı zamanda bize 2017 yılındaki SEO çalışmaları kapsamında en kilit unsurların neler olduğunu göstermektedir.

Kurumsal SEO Kaynakları: Durum ve Gelecek Değerlendirmesi

Bir işletmenin bütçesi ve çalışma yapısı SEO çalışmaları ile ne kadar uyumludur? Kurumsal SEO ekiplerinin öncelikli olarak odaklandıkları noktalar nelerdir? Şaşırtıcı olmayacak bir biçimde SEO çalışmaları söz konusu olduğunda büyük işletmeler küçük işletmelere göre daha fazla harcama yapmaktadırlar. Ancak araştırmalardan elde edilen veriler yapılan harcamadan ziyade yapılan çalışmaların önemine dikkat çekmektedir.

Kurumsal değerlendirme açısından bakacak olursak 2017 yılında SEO çalışmalarına ayrılan bütçenin yaklaşık %27’si 60.000 TL rakamının üstündedir. Bununla birlikte yaklaşık 15.000 TL ile 30.000 TL arası bütçe ayırmış olan firmalar toplama göre %19’luk bir paya sahiptir. Ek olarak buna benzer oranda firma SEO çalışmalarına 3.000 TL’nin altında bütçe ayırmışlardır. Elde edilen bu verilerden görülebildiği gibi asıl önemli olan SEO çalışmalarına bütçe ayırmak değil bu bütçeyi olabildiğince iyi bir biçimde değerlendirmektir.

İnsan gücü açısından durumu irdeleyecek olursak araştırmalar SEO ekiplerinin genellikle minimum 2 ve maksimum 5 kişiden oluştuğunu göstermektedir. Nadiren de olsa 6 kişilik ekipler görülmekte ve hatta bazı şirketler tüm çalışmaları tek bir kişinin sorumluluğuna bırakmayı tercih etmektedirler.

Kaynakları bu şekilde gözden geçirebilmek mümkün olsa bile tüm bu veriler bize SEO çalışmalarına öncelik verildiğini veya en azından değerli bulunduğunu göstermektedir. SEO çalışmaları açısından ise asıl öncelikli olarak görülen alan teknik SEO çalışmaları olmaktadır. İkincil olarak içerik geliştirme, üçüncü olarak trafik analizi ve son olarak link oluşturma kurumsal alanda yapılan SEO çalışmaları açısından en çok dikkat edilen alanlardır.

Her ne kadar öncelikler farklı olsa bile SEO uzmanlarının en çok odaklandıkları noktanın link oluşturma çalışmaları olduğu görülmektedir. Dört ana SEO çalışma grubu değerlendirildiğinde stratejileri en zor uygulanan alan olarak link oluşturma çalışmaları görülmektedir. Link oluşturma çalışmalarını önemli ve değerli kılan durum tam olarak nedir? Kurumsal SEO uzmanlarının bu konuda yaptıklarına göz atarak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Kurumsal SEO’da Link Oluşturma Çalışmaları

Kurumsal SEO alanında aktif çalışma gösteren uzmanların büyük bir kısmına göre link oluşturma uygulanması en zor stratejilerin başında gelmektedir. Her ne kadar çalışmaların boyutu birbirlerine göre farklılık gösterse bile uzmanların yaklaşık %68’i link oluşturma çalışmalarını en zorlayıcı SEO çalışması olarak gördüğünü belirtmiştir.

Her ne kadar link oluşturma gerçekten zorlayıcı olsa bile SEO uzmanları bu alana yatırım yapmaktan geri kalmamaktadırlar. Uzmanların görüşlerine göre önümüzdeki yıl link oluşturma çalışmalarına ayrılan bütçelerde artış söz konusu olacaktır. Büyük şirketlerin link oluşturma bütçelerini ciddi anlamda yüksek tutacağı doğrudan tahmin edilen bir durum olsa bile en büyük artışlar oransal olarak küçük işletmelerin bütçelerinde yaşanacaktır.

Link oluşturma çalışmaları birbirinden farklı biçimlerde gerçekleştirilmektedir ama en etkili stratejinin hangisi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Küçük, orta veya büyük ölçekli firmaların her birisi link oluşturma çalışmaları içerisinde halkla ilişkilerin en iyi sonuçlar verdiğini ve bunu misafir yazıların takip ettiğini göstermektedir.

Link oluşturma çalışmaları kapsamında diğer etkili yöntemler ise infografikler, yerel dizinler ve kaynak linkleri olarak göze çarpmaktadır. Ücretli linkler ve yorumlar artık en etkisiz stratejiler olarak görülmektedirler. Her ne kadar birçoğu bu çalışmaları daha önce gerçekleştirmiş olsalar bile Google’ın artık bu tür çalışmalara karşı acımasız davranması onları bu yöne doğru itmiştir.

Link oluşturma çalışmalarını SEO çalışmaları kapsamında gerçekleştirip en başarılı sonuçları hangi tür firmalar elde etmiştir? Bu sorunun cevabını bulabilmek için kurumsal SEO çalışmalarındaki 12 aylık süreyi gözden geçirmektedir. Bunların arasından dikkat çekenler ise site içerisindeki teknik çalışmalardır. Büyük firmaların %65’i, orta ölçekli firmaların %67’si ve küçük firmaların %53’ü en etkili SEO taktiği olarak teknik çalışmaları göstermektedir.

Küçük firmalar açısından bloglama ve link oluşturma çalışmaları sonuçlar anlamında neredeyse aynı değere sahiptirler. Küçük firmaların %35’i bloglamayı, %33’ü ise link oluşturmayı en başarılı SEO taktiği olarak ön plana çıkarmaktadırlar. Büyük firmalar ise durum daha farklıdır çünkü sadece %14’ü en başarılı stratejinin link oluşturma olduğunu düşünmektedir.

Önümüzdeki yıl küçük firmaların link oluşturma bütçelerini yükseltecekleri tahmin edilmektedir ama link oluşturmanın hangi alanında bu bütçeyi değerlendirecekleri tam olarak bilinmektedir. Fakat buradaki durum yumurta ve tavuk ilişkisi gibidir. Küçük firmalar link oluşturma çalışmaları başarılı sonuçlar verdiği için mi bütçelerini yükseltmektedir? Yoksa ekstra bütçe ayırdıkları için mi link oluşturma çalışmalarında başarıya ulaşmaktadırlar?

Küçük firmaların daha çok yerel seviyede link oluşturma taktikleri gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bunun içerisine yerel dizinler ve atıflar girmektedir. Yerel düzeyde gerçekleştirilen link oluşturma çalışmaları doğru gerçekleştirildiği zaman son derece güçlü olabilmektedir. Yerel SEO açısından da sonuçlar sunabilmesi kurumsal SEO bazında tüm küçük firmaların bunlardan faydalanmaya çalışmasını zorunlu hale getirmektedir.

Son olarak hangi SEO uzmanlarının link oluşturma çalışmalarını anahtar performans göstergesi olarak değerlendirdiğine bakmak gerekmektedir. Bu noktada Moz tarafından sunulan Domain Authority ve Page Authority değerleri en önemli değerler olarak görülürken onları link oluşturma takip etmekte ve ardından Majestic’in Trust Flow değeri gelmektedir.

Kurumsal SEO’da Dahili SEO Ekibi ve Ajanslar

Araştırmaya katılan SEO uzmanlarının üçte ikisi SEO çalışmalarını dahili SEO ekibine yaptırırken geriye kalan çoğunluk ise bir ajans ile çalışmaktadır. Bu iki grup arasındaki yaklaşık farklılığı açısından durumun ne olduğunu irdelemek için yine rakamlara bakmak gerekmektedir.

Firma içerisindeki örgütsel problemler söz konusu olduğunda ajanslar ve dahili ekibi farklı bir biçimde değerlendirilmek durumundadır. SEO ajanslarının en büyük problemi SEO alanında uzman kişiler bulmak ve yatırım getirisini göstermek olarak dikkat çekmektedir. Ancak dahili SEO ekipleri için durum biraz daha farklıdır.

Dahili SEO ekibi için doğru içeriği geliştirmek en büyük problem olarak görülmektedir. Bunu yatırım getirisini göstermek takip etmektedir. SEO ajanslarının kaynakları doğru bir biçimde tüketme konusunda daha az problem yaşadığı ama bir kısmı organizasyonun üst kısmında yer alanlara bunları anlatma konusunda problem yaşamaktadır. Dahili SEO ekibi ise bütçeyi koruma konusunda sıkıntılar yaşarken en büyük problemi bütçeyi tahsis etme konusunda ortaya çıkmaktadır.

Tüm bunları bir kenara bırakacak olursak ajanslar ve dahili ekip arasındaki en büyük farklılık başarı durumunda ortaya çıkmaktadır. Ajansların yaklaşık %40 çalışmalarında kendilerini başarılı görürken, dahili ekiplerin sadece %13’ü kendilerini başarılı görmektedirler. Her ne kadar durum böyle olsa bile dahili ekiplerin neredeyse yarısı başarılı olacak kadar iyi çalıştıklarını düşünmektedirler. Tüm bu verilere ek olarak SEO çalışması gerçekleştiren dahili ekibin yaklaşık %8’i çalışmaların sonuçları konusunda hayal kırıklığı yaşarken ajanslarda bu oran %3 olarak dikkat çekmektedir.

Temel Çıkarımlar

Yukarıda yer alan verilerden yola çıkarak kurumsal SEO çalışmalarının gelişmeleri için doğru bir değerlendirme yapabilmek mümkün müdür? Her ne kadar SEO çalışmaları organizasyonun durumuna göre değişiklik gösterebilecek olsa dahi bu verilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlar elde edilebilmektedir:

  • SEO çalışmalarına disiplinli olabilecek bir biçimde kaynak ayrılması gerekmektedir. SEO çalışmaları artık yapılacak olan pazarlama çalışmaları kapsamında bir yatırım alanı olarak görülmelidir. Burada karşılaşılacak en ciddi problem bütçeyi yönetmek ve kaynak açısından yeterlilik problemi yaşamamaya çalışmaktır.
  • Teknik SEO her zaman en büyük öncelik durumundadır ve kurumsal SEO uzmanları arasında başarıyı getiren en önemli kriter olarak görülmektedir. Link oluşturma çalışmaları kapsamında firmalar arasında bir kafa karışıklığı olmasına rağmen elde edilen sonuçlardan duyulan memnuniyet bu alana bütçe ayırmayı gerekli kılmaktadır.
  • Her ne kadar bazı SEO çalışmalarının etkinliği şirketin büyüklüğüne göre farklılık gösterse bile küçük şirketlerin bloglama gibi alanlarda büyük şirketlere nazaran daha fazla başarılı oldukları görülmektedir.
  • SEO ajansları SEO çalışmalarının başarılı konusunda dahili ekiplere göre kendilerine daha fazla güvenmektedirler. Her ne kadar raporlama açısından zorluk yaşayıp SEO alanında tecrübeli kişiler bulmaları sıkıntı olsa bile kendilerine güvenmeye devam etmektedirler. Ancak, hem dahili ekipler hem ajanslar SEO çalışmalarının yatırım getirisini gösterme konusunda problem yaşamaktadırlar. Bu nedenle başarılarını tercüme edebilme konusunda problemleri bulunmaktadır.

Dönüşüm getirmeyen trafik için enerji harcamayın. “Benim için önemli olan 3 kelime var” “7 Kelimede yükselmek istiyorum.” “Popüler olan elbise kelimesinde yükselmek istiyorum.” Bu tür düşüncelere sahip olanlara sesleniyorum: Neden kendinizi kısıtlıyorsunuz? Neden SEO’yu bu kadar basit düşünüyorsunuz? Uzun kuyruklu basit ve dönüşüm oranı yüksek kelimeler yerine neden sadece bomboş trafik getirecek kelimelere odaklanıyorsunuz?

Aklınıza takılan tüm SEO sorularının cevabını https://www.ayhankaraman.com/soru-sor/ bağlantısını ziyaret ederek bulabilirsiniz. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz.

4 Yorum

  1. Kurumsal firmaların son senelerde SEO çalışmalarına gösterdiği ilgi bu sektörü çok çabuk büyüttü. Artık Türkiye’de SEO ve dijital pazarlama sektörleri çok iyi bir konumda. Ayhan Bey gibi kaliteli hizmet sunan kişiler oldukça bu sektör büyüyüp gider. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

  2. Kurumsal seo çalışması yapan insanlar genelde buraya yazdığınız şeyleri atlıyor, özellikle büyük sektörde yer alan firmalar tek kelimelerde çıkmak için binlerce lira adwords parası, binlarca lira seo parası ödüyor. Bunun yerine long tail keywords’lere yönelseler daha çok kazanç olacak.

  3. SEO çalışmalarına gösterdiği ilgi bu sektörü çok çabuk büyüttü. Artık Türkiye’de SEO ve dijital pazarlama sektörleri çok iyi bir konumda. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz Ayhan Bey.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı

Merhaba