fbpx
Google Analytics

Google Analytics: Terimler Rehberi

Google Analytics onun dilini çözmeyi başardığınız taktirde fazlasıyla işinize yarayabilecek ve kullanışlı olabilecek bir analiz aracı olduğunu göreceksiniz. Google Analytics aracını sitenize kurduktan sonra sahip olduğu farklı terimler hakkında bilgi sahibi olmadan bir şeyler anlayabilmek çok zordur. Hatta birbirine benzeyen terimler arasında kaybolup gitmeniz bile olasıdır.

Bir “oturum” ile “sayfa görüntülenmesi” arasındaki fark tam olarak nedir? “Kullanıcılar” ve “ziyaretçiler” aynı şey midir? Sitenin “hemen çıkma oranı” ile “çıkma oranı” arasındaki fark nedir? “Sitede geçirilen süre” gerçekten adında yer alan verileri mi sunmaktadır?

Eğer tüm bu bu soruların cevabını merak ediyorsan ve analiz aracından maksimum verim almak istiyorsan bugün doğru yerde olduğunuzu söyleyebiliriz. Artık çok fazla endişeye sahip olmamalısınız. Bu kullanışlı rehber sayesinde Google Analytics aracında yer alan tüm kafa karıştırıcı terimler hakkında bilgi sahibi olabilecek ve terimler arasındaki farklılıkları anlayabileceksiniz.

Hemen Çıkma Oranı

Google’ın tanımı: Sitenizdeki tek sayfalık oturumlara hemen çıkma adı verilir. Analytics’te hemen çıkma spesifik olarak, Analytics sunucusunda yalnızca tek bir isteği tetikleyen bir oturum bazında (örneğin, bir kullanıcının web sitenizdeki bir sayfayı açıp bu oturum süresince Analytics sunucusunda başka bir isteğin tetiklenmesine neden olmadan sayfadan çıkması) hesaplanır.

Her sayfanın kendine ait bir hemen çıkma oranı olduğu gibi sitenin de kendine ait bir hemen çıkma oranı vardır. Bir sayfa için hemen çıkma oranı ilgili sayfayla başlayan ve sitedeki diğer sayfalarla son bulan oturumlara göre hesaplanmaktadır.

Yüksek hemen çıkma oranı çeşitli problemlerin belirtisidir. Bu problemlerin başında siteyi ziyaret eden kişinin aradığını bulmaması, bulamadığı için sitede daha fazla kalmaması, içeriği daha fazla okumaması veya daha farklı içeriklere göz atmaması gelmektedir.

Bu terimin Çıkma Oranı terimiyle karıştırılmaması gerekir.

Tıklamalar

Tıklamalar Google’ın SEO raporlarında yer alan ölçümlerden birisidir. Tıklamalar sitenizin arama sonuçlarındaki görünürlüğünü kontrol etmek ve arama motoru sonuçlarının nasıl ziyaretçiye dönüştüğünü anlamak için iyi bir yoldur. En basit haliyle belirtmek gerekirse, SEO raporunda yer alan tıklama miktarı, arama sonuçlarında yer alan site adreslerinize insanların kaç defa tıkladığını gösterir. Ancak bu tıklamalara AdWords gibi ücretli arama sonuçları dahil değildir. Bunlar ayrı bir biçimde rapor haline dönüştürülmektedir.

Tıklanma Oranı veya TO, sitenin sahip olduğu görüntülenme miktarının tıklanma miktarına bölünmesi ve ardından 100 ile çarpılmasıyla elde edilen rakamdır. Bu oranlama size arama sonuçlarında sitenizi gören ve ona tıklayıp sitenize giren kullanıcıların payını gösterme açısından önemlidir.

Bu terimin Gösterim Sayısı veya İsabetler terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Girişler

Google Analytics girişleri her sayfa için ayrı ayrı kaydeder. Kullanıcının oturumu başladığı sayfayı bir kayıt olarak değerlendirir. Belirli bir sayfa için belirlenmiş olan miktar kaç kullanıcının ilgili sayfa ile oturum başlattığını göstermektedir.

Bu terimin Açılış Sayfası veya Giriş Sayfası terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Etkinlikler

Google Analytics aracında yer alan bir etkinlik bir kullanıcının indirme, mobil reklam tıklamaları, Flash elementleri ve video oynatmaları gibi çeşitli unsurlarla girdiği etkileşim miktarını göstermektedir.

Google Analytics aracında yer alan etkinlikler kullanıcının site genelinde yaptıklarını anlama konusunda önemlidir. Özel etkinlikler oluşturarak Google Analytics aracında görüntülenmeyen kullanıcı davranışlarını görüp inceleyebilmek mümkündür.

Bu terimin İsabetler terimiyle karıştırılmaması gerekir.

Çıkış Sayfası

Açılış sayfasının tam zıttı anlama sahiptir. Google Analytics arasında yer alan çıkış sayfası bir kullanıcının sitedeki oturumu sonlandırmadan veya siteden çıkmadan önceki ziyaret ettiği son sayfayı göstermektedir. Google Analytics aracında yer alan Çıkış Sayfaları kısmı kullanıcıların hangi sayfadayken oturumlarını daha sık sonlandırdığını göstermektedir.

Google Analytics bir çıkış sayfasında yer alan kullanıcının geçirdiği süreyi biraz farklı bir biçimde hesaplamaktadır çünkü kullanıcının geçiş yaptığı bir sonraki sayfa diye bir etken söz konusu değildir. Bu veriler özellikle sayfada geçirilen süre ve bir oturumun ortalama süresini hesaplarken verilerin doğruluk payını etkilemektedir.

Bu terimin Açılış Sayfası veya Giriş Sayfası veya Çıkma Oranı terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Çıkma Oranı

Buradan elde edilecek veriler bir kullanıcının sayfayı görüntülerken ne kadar sık oturum sonlandırdığını veya siteden çıktığını göstermektedir. Çıkma oranı, ilgili sayfanın sahip olduğu sayfa görüntüleme miktarı ile o sayfadan yapılan çıkışlara bölünerek hesaplanmaktadır. Böylece bir kullanıcının ilgili sayfayı ziyaret ettikten sonra çıkış oranı hesaplanabilmektedir.

Bir sayfanın yüksek çıkma oranına sahip olması demek yüksek hemen çıkma oranına sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Belki kullanıcı bir başka sayfadan buraya gelerek çıkış gerçekleştirmiş olabilir. Ancak düşük çıkma oranına sahip bir sitenin düşük hemen çıkma oranına sahip olduğu söylenebilmektedir. Çünkü kullanıcılar siteden çıkmadan önce diğer sayfalara göz atarak siteden ayrılmış olabilmektedirler.

Bu terimin Hemen Çıkma Oranı veya Çıkış Sayfası terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

İsabetler

Genel terimsel anlam açısından isabet bir sunucudan gerçekleştirilen sayfa, görsel veya JavaScript isteği anlamına gelmektedir. Google Analytics aracında ise isabetler daha çok site etkileşimiyle ilgili bir terimdir. Sayfa görüntülemeleri veya etkinlikler örnek olarak gösterilebilir. Bir oturumda tek bir kullanıcıdan elde edilen isabet değerlerinin tamamı gruplanarak değerlendirilmektedir.

Google Analytics isabetleri bir kullanıcının bir sayfa ile ne zaman ve nasıl etkileşim kurduğunu anlamak için kullanmaktadır. Eğer gönderilen herhangi bir isabet yoksa bu durumda kullanıcılar hareketsiz olarak kabul edilirler. Hareketsizlik süresi, kullanıcının son isabetinden sonra başlayan oturumdan itibaren hesaplanır ve kullanıcının otuz dakika boyunca hareketsiz kalması durumunda söz konusu oturumun son bulduğu kabul edilmektedir.

Bu terimin Tıklamalar, Sayfa Görüntülemeleri veya Etkinlikler terimleriyle karıştırılmamaları gerekir.

Gösterim Sayısı

Google SEO Raporları kısmında gösterim sayısı, bir kullanıcının arama motoru sonuç sayfasında ilgili sitenin URL adresini kaç defa gördüğünü göstermektedir. Bu rakamlara Google AdWords gibi ücretli arama sonuçları dahil değildir. Google AdWords verileri ayrı olarak kayıt altına alınmaktadır.

Arama sonuçlarında yer alan URL adreslerine yapılan tıklamalar hesaplanırken Google Analytics aracı ilgili adreslerin Tıklanma Oranı miktarını size söyleyebilmektedir. Bu veriler SEO Raporları kısmında TO başlığının altında yer almaktadır.

Bu terimin Sayfa Görüntülemeleri terimiyle karıştırılmaması gerekir.

Açılış Sayfası veya Giriş Sayfası

“Açılış Sayfası” ve “Giriş Sayfası” Google tarafından bir kullanıcının oturum başlatmak için girdiği ilk sayfayı belirtmek için kullanılan bir terimdir. Google Analytics aracında Açılış Sayfası kısmında yer alan veriler size kullanıcıları siteye getiren en popüler sayfaları ve onların istatistiksel verilerini görebilmenizi sağlamaktadır.

Bu terimin Çıkış Sayfası veya Girişler terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Sayfa Görüntülemeleri

Sayfa Görüntülemeleri veya mobil için Ekran Görüntülemeleri bir kullanıcının sitenizde yer alan sayfalara kaç defa girdiğini gösterir. Bunlara aynı oturum içerisinde aynı sayfaya tekrar girişler dahildir. Eğer bir kullanıcını sayfayı yenilirse bu sitenizde gerçekleştirilen ek sayfa görüntülemesi olarak değerlendirilmektedir.

Tekil sayfa görüntülemeleri bir oturum boyunca bir sayfaya bir kez yapılan erişimleri ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle bu verilere bir sayfaya ait çoklu görüntülemeler dahil değildir. Bir kullanıcı aynı oturum içerisinde tekrar aynı sayfayı görüntülemiş durumdaysa bu tekil sayfa görüntülemesi olarak kabul edilmez.

Oturum başına sayfa veya Ortalama Sayfa Derinliği ise bir oturum süresi boyunca her kullanıcının görüntülediği ortalama sayfa miktarını göstermektedir. Google Analytics içerisinde bu ölçüm değerlerine aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tekrar eden sayfa görüntülemeleri dahildir.

Bu terimin İsabetler veya Gösterimler terimleriyle karıştırılmaması gerekir.

Oturumlar

Bir oturum, bir kullanıcının ilgili sitede aktif olarak geçirdiği süreye yönelik bir ölçümdür. Bir oturumun süresi kullanıcının siteye gelip otuz dakikalık hareketsizlik süresine dahil olmadan geçirdiği zamanla ilgilidir. Bir kullanıcının gerçekleştirdiği her eylem hareketsizlik süresinin sıfırlanmasını sağlar. Bu konuda tek istisna gece yarısıdır. Gün bitiminde tüm oturumların sıfırlandığı kabul edilir ve günün yeni saatinde yeni bir oturum başlatılır.

Ortalama Oturum Süresi toplam oturum süresinin bir kullanıcının oturum uzunluğu süresine bölünmesiyle elde edilir. Ancak bu hesaplamada ufak bir problem yer almaktadır. Google bir çıkış sayfasında geçirilen süreyi hesaba katmaktadır çünkü kullanıcının gittiği yeni bir sayfa yer almamaktadır. Bu belirli oranda ortalama oturum süresinin düşmesine neden olabilmektedir.

Bu terimin Bir Sayfada Geçirilen Süre terimiyle karıştırılmaması gerekir.

Sayfada Geçirilen Süre

Google Analytics aracında sitenizde yer alan sayfaları tek tek ele almanız durumunda burada bir kullanıcının ilgili sayfada geçirdiği ortalama süreyi görebilirsiniz. Google bir kullanıcının ziyaret ettiği son sayfada geçirdiği ortalama süreyi hesaplamadan es geçmektedir. Oturumun son sayfasında bir sonraki sayfa olmadığı için bu sayfada geçirilen süre sıfır olarak kabul edilmektedir.

Google burada doğru bir yaklaşım ortaya koymaktadır çünkü problemin kendisi çıkış sayfasıyla ilgilidir. Çıkış sayfasına ait verileri hesaba katmadığı için sayfada geçirilen süreye yönelik verileri incelerken çok daha dikkatli hareket edilmelidir.

Bu terimin Oturum Süresi terimiyle karıştırılmaması gerekir.

Kullanıcılar, Ziyaretçiler ve Trafik

Bu terimlerin her birisi sitenizi ziyaret eden insanları tanımlamaktadır. Google kullanıcı ve ziyaretçi terimlerini farklı alanlarda farklı şekillerde kullanabilmektedir ancak bunların her birisi sitenize gelen bir kişiyi ifade etmektedir. Yeni ziyaretçi sitenize daha önce hiç gelmemiş birisiyken, geri gelen ziyaretçi sitenizi daha önce ziyaret etmiş kişi anlamına gelmektedir.

Trafik ise sitenizde yer alan kullanıcıların hacmine verilen isimdir. Bir trafik kaynağı insanları sitenize yönlendiren herhangi bir yer olabilmektedir. Arama motoru, sosyal ağlar ve diğer siteler trafik kaynaklarına iyi birer örnektirler.

Doğrudan Trafik

Bir ziyaretçi sitenize yer imleri veya doğrudan sitenin URL adresini girerek eriştiğinde bu doğrudan trafik olarak nitelendirilir. Google Analytics kısmında yer alan Trafik Kaynakları sekmesine bakıldığında doğrudan trafiğe yönelik veriler burada yer almaktadır.

Organik Arama Trafiği

Organik trafik adından anlaşılabileceği üzere sitenizi organik bir biçimde bulan kullanıcı miktarını belirtir. Bu organik bulma işleminin arama sonuçları üzerinden gerçekleştirilmesi şarttır. Buna ücretli arama, bir diğer sitede yer alan linke tıklama veya yer imlerinden yapılan ziyaretler dahil değildir. Organik arama anahtar kelimeleri kullanıcıları sitenize getiren anahtar kelimeleri görebilmenizi sağlamaktadır.

Ücretli Arama Trafiği

Ücretli trafik sitenize Google AdWords reklamları, ücretli arama anahtar kelimeleri ve diğer çevrimiçi reklam kampanyaları ile gelen ziyaretçi miktarını göstermektedir. Google Analytics aracında yer alan Ücretli Trafik sekmesi sayesinde ücretli kaynaklardan gelen tüm trafiğin kaynağını görebilir, kullanıcı davranışlarını analiz edebilir ve gerçekleştirdiğiniz kampanyaların etkinliğini ölçebilirsiniz.

Yönlendirilmiş Trafik

Bir yönlendirme, bir ziyaretçiyi sitenize gönderen bir başka sitede yer alan doğrudan link kaynağıdır. Yönlendirilmiş trafik ise yönlendirilme yoluyla sitenizi ziyaret eden ziyaretçi miktarına karşılık gelen genel terimdir.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Merhaba